Ακουστικά Βαρηκοΐας

        Πριν τον 20 αιώνα, υπήρχαν τρεις τρόποι, για να βοηθήσουμε ένα άτομο με βαρηκοΐα να ακούει καλύτερα: α)μιλούσαμε δυνατά, β)μιλούσαμε ακριβώς μέσα στο αυτή του ατόμου, γ)παρείχαμε στο άτομο ένα χωνί αυτιού, έναν αγωγό ομιλίας, μια τρομπέτα ή μια άλλη παρόμοια συσκευή. 

        Η έλευση των ηλεκτρονικών βοηθημάτων επέφερε επανάσταση στις μεθόδους,οι οποίες ήταν διαθέσιμες για να βοηθούνται οι ασθενείς ώστε να ακούν

περισσότερο.


Δύο βασικά μοντέλα σχεδιασμού ακουστικού βαρηκοΐας υπάρχουν:

1) η μικροσκοπικοποίηση

2) και η ενισχυμένη επεξεργασία σήματος.


Τα πρώτα ακουστικά βαρηκοΐας ήταν μεγάλα και ογκώδη, που δεν ήταν φορητά, όμως τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει πρόοδοι προς την μικροσκοπικοποίηση, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η χρήση ενός ακουστικού βαρηκοΐας που είναι εντελώς αόρατο. Σημαντικός παράγοντας για την

δημιουργία των μικροσκοπικών ακουστικών βαρηκοΐας αποτέλεσε η αισθητική ανησυχία από

την πλευρά των χρηστών. (Ν.Τρίμμης 2011)

  • Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι μια μικροσυσκευή η οποία έχει ως στόχο να αξιοποιεί και να βελτιώνει τα υπολείμματα ακοής βαρήκοων ατόμων, ενισχύοντας την ένταση των ακουστικών ερεθισμάτων που φθάνουν στο βαρήκοο αυτί.
  • Δύο βασικά μοντέλα σχεδιασμού ακουστικού βαρηκοΐας υπάρχουν:
    η μικροσκοπικοποίηση και η ενισχυμένη επεξεργασία σήματος.
    Τα πρώτα ακουστικά βαρηκοΐας ήταν μεγάλα και ογκώδη,που δεν ήταν φορητά, όμως τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει πρόοδοι προς την μικροσκοπικοποίηση, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η χρήση ενός ακουστικού βαρηκοΐας που είναι εντελώς αόρατο.
  • Κατασκευαστικά τα ακουστικά βαρηκοΐας κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες, στα αναλογικά  ή συμβατικά, και στα ψηφιακά τα οποία είναι τελευταίας γενιάς και διαθέτουν αυξημένες δυνατότητες σε ότι αφορά την επεξεργασία του ήχου και κυρίως την δυνατότητα ρύθμισης των  παραμέτρων τους ώστε η προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του βαρήκοου να είναι η καλύτερη δυνατή.

  • Τα οφέλη ενός ακουστικού βαρηκοΐας

o    Βοηθάει να καταλάβει το συνομιλητή του τις περισσότερες φορές και κάτω από οποιαδήποτε κατάσταση,

(κατοικία, επαγγελματικοί χώροι, ύπαιθρο, δρόμοι,συγκοινωνίες,  κλπ)

o    Βοηθάει να ακούσει ήχους, που αν τους ακούσει μπορεί να σώσει ακόμη και τη ζωή του, π.χ. ήχοι αυτοκινήτων, κορναρισμάτων, ήχοι μηχανής, κλάμα μωρού,τηλέφωνο κλπ

o    Βοηθάει να ακούει τους ήχους υψηλής συχνότητας, καθώς και λέξεις που περιέχουν σύμφωνα

o    Διευκολύνει τις κοινωνικές σχέσεις και προλαβαίνει την κοινωνική απομόνωση του ατόμου, που εξαιτίας της βαρηκοΐας, του κάνει κοινωνική απόσυρση

o    Η αποκατάσταση της ικανότητας για ασφαλή διάλογο με τους άλλους αποκαθιστά την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση αυτού που φοράει το ακουστικό βαρηκοΐας